ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

Enfermedades de la piel, pelo, uñas y fórmulas clásicas para su tratamiento.


acné: wu wei xiao du yin


alopecia areata: he shou wu wan / gui pi wan


carbúncos: pu ji xiao du yin / wu wei xiao du yin / tou nong san 


cloasma x estancamiento de qi del hígado: xiao yao san


cloasma x deficiencia de flujo de yin de hígado y riñones: zuo gui wan & si wu tang


dermatitis x calor y toxinas: pu ji xiao du yin


dermatitis x calor y humedad: long dan xie gan tang


eczema: long dan xie gan tang / wei ling tang / gui zhi tang / jia wei er miao san


eczema escrotal: long dan xie gan tang


erisipela x exceso de viento, calor y fuego: pu ji xiao du yin
erisipela x estancamiento de fuego en el canal de hígado: long dan xie gan tang
erisipela x calor y toxinas en el sistema ying (nutriente): qing wen bai du yin
erisipela x calor y toxinas en el corazón y estómago: xie xin tang
erisipela x con deficiencia de líquidos yin: sheng ye tang / yi wei tang


​​esclerodermia x estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang


forúnculos: huang lian jie du tang / liu shen wan / niu huang jie du pian 


herpés zoster x calor y humedad: long dan xie gan tang
herpés zoster x estancamiento de qi y sangre: chai hu shu gan tang


hongos en las uñas
estancamiento de hígado y deficiencia de bazo: xiao yao san
estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang & liu jun zi tang
estancamiento de calor y humedad: da chai hu tang & yin chen hao tang


impétigo: huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin


mácula: huang lian jie du tang / qing wen bai du yin / xi jiao di huang tang / qing ying tang


prurito (cutáneo) x viento y sequedad: dang gui yin zi
prurito (cutáneo) x calor y humedad: long dan xie gan tang


psoriasis: dang gui yin zi / xi jiao di huang tang & bai hu tang / chai ge jie ji tang


rosacea: si wu tang / tong qiao huo xue tang


tinea pedis: er miao san / si miao san / gui zhi tang


urticaria: yu ping feng san & dang gui yin zi

varicela: yin qiao san

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​