​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

Logo oficial of Miami Acupuntura

Restore the Right [Kidney] Decoction (you gui yin)

Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Gou Qi Zi, Zhi Gan Cao, Du Zhong, Fu Zi, Rou Gui.


Warms the Kidneys and replenishes the essence.  This formula is slightly weaker than the principal formula. 

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232