Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction (qing shu yi qi tang)

Chief: Xi Yang Shen, Xi Gua Pi

Lian Geng – Nelumbinis Caulis, Shi Hu, Mai Men Dong, Dan Zhu Ye, Zhi Mu, Huang Lian, Zhi Gan Cao, Nonglutinous Rice

Pattern: Summerheat injuring Qi and FluidsIndications: Fever, profuse sweating, irritability, thirst, scanty and dark urine, a desire to curl up, shortness of breath, apathy and a deficient rapid pulse. This is summerheat injuring the Qi and fluids. 

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Logo oficial of Miami Acupuntura