Logo oficial of Miami Acupuntura
Logo oficial of Miami Acupuntura

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono celular: ​786 444 3232

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono celular: ​786 574 1019​​​

Enfermedades de estomatolgía y fórmulas clásicas para su tratamiento.


dolor de muelas: yu un jian / chai ge jie ji tang


estomatitis (ulcerativa): dao chi san


gingivitis: bai hu tang / yu nu jian / zhi bai di huang wan / zhu ye shi gao tang


mandibula contraida: su he xiang wan / yu zhen san


periodontitis: niu huang jie du pian / yu nu jian


ulceras orales: niu huang jie du pian / xie xin tang